‘Samen prioriteit geven aan energie’

‘Samen prioriteit geven aan energie’

Michiel van der Bent, eigenaar van D-Box, is gehuisvest op het industrieterrein Bakenhof in Arnhem. Tijdens de COVID-19-pandemie groeide zijn bedrijf aanzienlijk en de bestaande ruimte voldeed niet meer. Dit leidde tot de behoefte aan meer bedrijfsruimte en een...
‘Laten we vooruitdenken en vooruitgaan’

‘Laten we vooruitdenken en vooruitgaan’

Voor de troepen uitlopen dat typeert Jan Ros, directeur van La Coquerie. Hij staat hij op het punt om een lokale energiehub te worden; een krachtige stap in duurzaamheid. Hij daagt anderen uit om ook stappen te ondernemen op duurzaamheidsgebied, want passief afwachten...