‘Samen prioriteit geven aan energie’

3 Nov 2023 | Interview

Michiel van der Bent, eigenaar van D-Box, is gehuisvest op het industrieterrein Bakenhof in Arnhem. Tijdens de COVID-19-pandemie groeide zijn bedrijf aanzienlijk en de bestaande ruimte voldeed niet meer. Dit leidde tot de behoefte aan meer bedrijfsruimte en een grotere vraag naar energie. Omdat energie voor alle ondernemers een steeds kritischer aspect wordt, pleit Michiel ervoor om dit gezamenlijk op te pakken, het te prioriteren, naast alle dagelijkse werkzaamheden.

“Als ondernemer heb je altijd groeiambitie. Terwijl anderen het in de coronaperiode erg zwaar hadden, steeg onze productie. Iedereen bestelde online spullen en die moesten verpakt worden. We maakten lange werkweken om aan de vraag te voldoen, het jaar 2020-2021 was voor ons ‘booming’. Ons pand uitbreiden werd noodzakelijk; ons magazijn is te klein. Nu huren we ruimte bij onze expediteur aan de overkant van de Rijn en pendelen we dagelijks heen en weer tussen productie en opslag.”

Verdubbeling koopprijzen

“Om de komende 10 jaar te groeien, ging ik op zoek naar één gebouw. Ik wilde iets in de regio en vond een locatie in Elst, maar corona dreef de prijzen op. Dus die zoektocht zette ik even stil. Gelukkig kon ik onverwachts een stuk grond van mijn buurman kopen, 2.000 m2 grond waarvan ik 65% mag bebouwen. Op die grond komt de bedrijfshal voor expeditie en ons huidige gebouw blijft voor productie. Ik behoud de bestaande infrastructuur, dat is kostentechnisch verstandig. Wat we ook gaan doen, is het een nieuw aanzicht geven, inclusief het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De eerste stap is van het gas af.”

Batterijentechnologie als oplossing

“De huidige uitdagingen in stroomvoorziening raken ons allen. De nieuwe industrieterreinen krijgen wel zwaardere aansluitingen en wij, op de bestaande terreinen, sluiten achteraan in de rij. Voor  Bakenhof staat er de komende 10-15 jaar weinig te gebeuren. Dat is een kwestie waar we als ondernemers mee worstelen. De gesprekken, met de mede-ondernemers van de Green Deal, zijn hierover waardevol. Ik heb er nieuwe inzichten opgedaan. Op Bakenhof ben ik één van de grootverbruikers van stroom. Onze aansluiting heeft overcapaciteit en kan worden gedeeld met de Green Deal partners. Echter, de vraag blijft of we voldoende stroom krijgen van de netwerkbeheerder. Daarom overweeg ik een andere aanpak, met de opkomst van nieuwe batterijtechnologie. Binnenkort kan ik in totaal 1.000 zonnepanelen op mijn dak plaatsen, wat 328.000 kilowatt aan energie oplevert. Op de uitbreiding kunnen we ook nog eens 750 panelen kwijt. Met deze ideeën wil ik mijn ondernemerschap vergroenen en ook anderen helpen.”

Groen ondernemerschap

“Groen ondernemerschap vind ik belangrijk, ook omdat ik onafhankelijk wil zijn van derden. Helaas is de opslag van die batterij nu nog maar een paar dagen. Als er alternatieven komen, waarbij je energie kan omzetten naar een langere energiedrager, sta ik vooraan in de rij. Naast de aanpak met zonnepanelen en batterijen, verdiep ik mij dus in alternatieven voor de langere termijn. Zo zijn er in Duitsland wijken waar men een waterstofcentrale in de tuin heeft. In de zomer produceer je met zonnepanelen waterstof, in de winter wordt het omgezet naar energie. Daarmee ben je echt off grid. Groen zijn is mijn doel, en mijn product is daar een weerspiegeling van – golfkarton is volledig recyclebaar. Het vergroenen is een verplichting die we aan de gemeenschap hebben.”

Energie: onze gezamenlijke uitdaging in de Green Deal

“Energie is een gedeeld vraagstuk, dat gaan we allemaal (nog) meer voelen als ondernemers. We moeten onze krachten bundelen en creatieve oplossingen verkennen. Denk aan het gezamenlijk inkopen van energie of misschien wel het verwerven van hele terreinen. Ook al zijn we druk met onze dagelijkse werkzaamheden, dit moeten we samen prioriteren, als ondernemers en partners in de Green Deal.”

D-Box is gespecialiseerd in golfkartonnen verpakkingen, bedrukt of onbedrukt. D-Box is biedt een all-in- service voor producties vanaf 50 tot 100.000 stuks. Er werken 25 medewerkers.

Dit interview is geschreven voor de themakrant ‘Op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen richting 2033’ in opdracht van StAB.